ACT: Temel Kavramlar

Esnek Davran

Psikolojik Esneklik

İnsanın, bilinçli bir insan olarak özdeğerleriyle uyumlu eylemlerde bulunma ve bağlama bağlı olarak davranışlarını sürdürme veya değiştirme becerisidir.  

Recent

Beden Taramasına Giriş

Beden Taraması

Dağ Metidasyonu